Kort en bondig: nee, deze zijn niet verplicht. Worden geen noodoverlopen toegepast dan wordt dit ‘afgestraft’ met het in rekening moeten brengen van een hogere regenwaterbelasting in vergelijking met het wel toepassen van noodoverlopen. In de formule voor de bepaling van de waterhoogte, die kan ontstaan als alle hemelwaterafvoeren verstopt zijn, is de hoogte van de noodafvoer gelijk aan de hoogte van de dakrand op het laagste punt van het dak of, als wel een noodafvoer aanwezig is, de afstand van de bovenzijde van de dakbedekking op het laagste punt tot de onderzijde van de noodafvoer opening. En dat kan in sommige situaties schelen.

De waterhoogteberekening die de dakbelasting bepaald is als volgt uit: dhw = dnd + hnd

Hierin zijn:

  • dhw = de waterhoogte ter plaatse van de dakrand of de noodafvoer
  • hnd = de hoogte van de noodafvoer boven het dakvlak
  • dnd = de waterhoogte boven de noodafvoer; deze is afhankelijk van het soort en het aantal noodoverlopen en het dakoppervlak. Elke soort overloop heeft zijn eigen formule. Vraag hiervoor de constructeur van het gebouw.