Volgens de NEN 5087 zijn deuren, ramen, kozijnen, lichtkoepels en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen inbraakgevoelig als die volgens de regels in de norm bereikbaar zijn voor inbraak.  Zijn ze inbraakgevoelig dan hebben ze een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid met weerstandsklasse 2 nodig. Dit is een wettelijke verplichting voor nieuwbouwwoningbouw, maar is ook toepasbaar voor utiliteitsbouw.

Een dak of geveldoorbraak is bereikbaar volgens NEN 5087 indien (samenvatting, zie ook bijgaande tekeningen):

      • De onderzijde van de doorbraak lager ligt dan 5,5 m ten opzichte van het maaiveld.
      • De doorbraak grenst aan een zogenaamd bereikbaarheidsvlak (werkvlak) waarbij de afstand tussen bereikbaarheidsvlak en het maaiveld minder is dan 3,50m of dit vlak bereikt kan worden door ergens vanaf te springen met een afspringhoogte die minder is dan 3,50m. Het bereikbaarheidsvlak moet dan wel groter zijn dan 0,4 x 0,4m (bijvoorbeeld een vlak dak of een balkon). De doorklimhoogte van de onderkant van de doorbraak vanaf het bereikbaarheidsvlak is daarbij minder dan 2,40m.