Bij een koel-/vriescel is de warmtestroom, en dus de dampstroom, overheersend tegengesteld aan de stroom die bij een normaal dak plaatsvindt. Als bij deze constructies een dampdichte of dampremmende laag wordt toegepast – en dat is in sommige gevallen niet altijd noodzakelijk – dan bevindt die laag zich veelal aan de bovenkant van de dakconstructie.