Bij het realiseren van een dak boven een zwembad is het voorkomen van damp in de dakconstructie nog belangrijker; het vochtgehalte is in de ruimte onder het dak altijd erg hoog. Een dampdichte laag is bij een dergelijk dak een must en met name de aansluitingen van die dampdichte laag op de muren en de draagconstructie dienen goed uitgedetailleerd te worden.