In het Bouwbesluit is vermeld dat bij nieuwbouw de capaciteit van het hemelwaterafvoersysteem moet voldoen aan de norm NEN 3215 ‘Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen’. Hiermee en met rekenprogramma’s op basis van deze norm kan de dimensionering van het afvoersysteem bepaald worden.